Telif Hakları Ve Kopyalama Kuralları

www.tips-fb.com
=Telif Hakları, Kopyalama Kuralları, Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Gizlilik Hakları=


1. Telif ve Kopyalama Hakkı


Bu blog'un tüm hakları Sheydosh mahlası ile yazmakta olan Şeyda Kurtaran'a aittir. Her türlü içeriğin kopyalanmasına, aşağıda ibraz edilen kopyalama kurallarına ayrı ayrı uyulması kaydıyla izin verilmektedir:

A. Yayın çeşitlerine göre kopyalama kuralları


A-1. Alıntılar için kopyalama kuralları:


PEMBE BİGUDİ ve RENKLİ KARALAMA DEFTERİM adlı blog'lardan yapılacak alıntılarda, bir yazının en fazla 10 cümlesini ve hemen akabinde yazıya ait bağlantıyı (linki) kullanarak kopyalama yapılabilir. Bu şekilde yapılan alıntılarda herhangi bir sayı ve zaman sınırlandırılması söz konusu değildir.


A-2. Internet yayınları için kopyalama kuralları:


Internet yayınları, ilgili sayfa bağlantısını (linkini) ve yazar adını kaynak göstererek kopyalanabilir. Sayfa bağlantısı (linki) içermeyen alıntılar veya bozuk (kırık) linkler, kopyalama haklarınızın ihlaline neden olmaktadır.


A-3. Basılı ve/veya ticari yayınlar için kopyalama kuralları:


Ticari nitelikte olan yayınlar, basılı yayınlar, kar amacı taşıyan yayınlar, PEMBE BİGUDİ ve RENKLİ KARALAMA DEFTERİM adlı blogların adresini ve yazar adını kaynak göstermek suretiyle yazı kopyalayabilirler. Şahsımı, hangi yazıların kopyalanacağı ve hangi sitede yer alacağı konusunda bilgilendirmek mecburidir. 


B. Kopyalamada limit kuralları


B-1. Süre limiti kuralı


Her iki blogun da içeriği --telif hakkına uyulmak suretiyle-- başka mecralarda kullanılabilir. Ticari kullanımlarda şahsımı bilgilendirmek koşulu ihmal edilmemelidir.


B-2. Yazı limiti kuralı


Yukarıdaki kurallara uyulduğu takdirde istenildiği kadar içerik paylaşımı yapılabilir.


C. Yazarın hakları


C-1. Bu beyannamede belirtilen kullanım koşullarının ve kopyalama kurallarının ihlal edilmesi halinde, PEMBE BİGUDİ ve RENKLİ KARALAMA DEFTERİM bloglarında bulunan kod ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz ve/veya dağıtılamaz. Kural ihlali yapan birey veya kurumlar hakkında şahsım tarafından yasal işlem başlatılır.


C-2. Şahsım, e-posta veya beyanname ile doğrudan verdiği veya vermediği telif kopyalama izinlerini yeni bir beyanname ile sınırsız olarak olarak iptal etme, izinleri kaldırma hakkına sahiptir.


C-3. Bahsi geçen bloglar, Sheydosh mahlası ile yazmakta olan Şeyda Kurtaran'a ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler (görseller, alıntılar) tamamen ya da kısmen başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Bu blogun diğer tüm hakları saklı olup telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca koruma altındadır.


C-4. İşbu belgenin tamamı ve PEMBE BİGUDİ ve RENKLİ KARALAMA DEFTERİM'deki bütün içeriklerin bir kopyası, noter onayları ile birlikte Cumhuriyet Savcılığı’na ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISSN Türkiye Merkezi’ne ibraz edilmiştir/edilmektedir. Kural ihlalinde şahsen dava açma hakkımı kullanırım.


2. Sorumluluğun Reddi


2-A. Yazı altı yorumları ile bloglardaki her türlü yorum ve paylaşımdan yazar sorumlu değildir. Bunlar, kişilerin kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili şahıslara, yorumu yazan kişilere aittir.


2-B. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, PEMBE BİGUDİ ve RENKLİ KARALAMA DEFTERİM, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dâhil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. PEMBE BİGUDİ ve RENKLİ KARALAMA DEFTERİM, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum ve blog alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dâhil olmak üzere, bu blogun virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.


2-C. PEMBE BİGUDİ ve RENKLİ KARALAMA DEFTERİM bu bloglardaki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiçbir garanti vermez. Siz, bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız. 


3. Sorumluluğun Sınırlanması


3-A. İhmal da dâhil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, PEMBE BİGUDİ ve RENKLİ KARALAMA DEFTERİM malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.


3-B. Bu bloglarda bulunmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı şahsımın sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız.


3-C. Eğer malzemelerden ya da bu şartların herhangi birinden veya koşullardan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, bahsi geçen blogları kullanmamaktır.


4. Son Bulma


Bu anlaşma, Şeyda Kurtaran tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, blog alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve blog alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.


5. Gizlilik Haklarınız


Kanuni haklar, kişilerin gizlilik haklarına önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyulur:


5-A. Bana, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi (“Kişisel Bilgi”) gerektiğinde bunu açıkça sorarım. Bunun dışında kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekmemektedir.


5-B. Bilgisayarınızın Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine ‘cookie’ adında bir metin dosyası yerleştirmem, böyle bir uygulama bu bloglar için bulunmamaktadır.


6. Diğer


Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeksizin yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.


İşbu beyanname ve PEMBE BİGUDİ ve RENKLİ KARALAMA DEFTERİM'deki bütün içeriklerin bir kopyası, noter onayları ile birlikte Cumhuriyet Savcılığı’na ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISSN Türkiye Merkezi’ne ibraz edilmiştir/edilmektedir. Kural ihlalinde şahsen, bireysel olarak dava açma hakkımı kullanırım.


Şeyda KURTARAN
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

✿ Ziyaretçiler

FeedBurner

Add to Google Reader or Homepage

Recommended Post Slide Out For Blogger
 
BlogOkulu Gadgets